Az E-Mobilitásról

E-Mobilitás (vagy elektromos mobilitás) alatt általánosságban az elektromos közúti közlekedést értjük. Ennél azonban sokkal átfogóbb módon érdemes tekintenünk e fogalomra: ide tartozik egyebek mellett a szükséges infrastruktúra, a töltőberendezések hálózatának kiépítése, a technológia folyamatos fejlesztése, az elhasználódott akkumulátorok újrahasznosítása, a megfelelő finanszírozási feltételek megteremtése vagy az elektromos közlekedési módokkal kapcsolatos ismeretterjesztés és –bővítés. Látható tehát, hogy a mindennapi közlekedésen túl az e-mobilitás tágabb értelemben egy eszme, egy újfajta „iskola”, amely a korábbi, kőolajra alapozott motorizáció alternatíváját jelentheti.

Fenntartható közlekedés

Magyarország számára az Európai Unió Megújuló Energia Irányelve (RED – RenewableEnergyInitiative) 2020-ra – jogilag kötelező módon – legalább 13 százalékban állapította meg a megújuló energiaforrásokból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarányát. A 2011 elején nyilvánosságra hozott Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv ennél is optimistább, legalább 14,65 százalékos célt tűzött ki célul. A dokumentum külön fejezetet szentel a közlekedésben felhasznált, alternatív forrásból származó energia felhasználásának, amely ebben az esetben elsősorban a különböző bioüzemanyagokat takarja.

Meggyőződésünk és az utóbbi idők tapasztalatai szerint ugyanakkor a fenntartható közlekedés szempontjából egyre fontosabb szerepet játszanak a részben vagy teljes egészében elektromos meghajtású közúti járművek is. Mivel az elektromos áram nem pusztán fosszilis energiahordozók elégetésével termelhető meg, hanem tisztán, károsanyag kibocsátása nélkül is (például megújuló energiaforrások felhasználásával is), ezért környezetünk megóvásában is fontos szerepet fog játszani ez az új technológia.

A legtöbb nyugat-európai országban komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy népszerűsítsék az elektromos árammal hajtott autókat, és hogy elősegítsék annak elterjedését az Európai Unióban is. A legtöbb országban adókedvezményeket kapnak az elektromos és hibrid meghajtású autók, mint például Ausztriában és Belgiumban. Az autóipar is innovatív – és egyre életképesebb – technológiákkal áll elő a hibrid és „plug-in” rendszerű elektromos meghajtások területén. Hazánkban az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport élen jár az e-autózást lehetővé tevő infrastruktúra kiépítésében és a technológia népszerűsítésében.

Egyelőre távolinak tűnik az idő, amikor minden autó elektromos árammal működik majd, Társaságcsoportunk azonban messzemenőkig elkötelezett a tiszta, közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli városi közlekedés iránt.

Elektromos járművekkel az élhetőbb városi környezetért

Sokszor hangoztatott tanács, hogy a mindennapi közlekedés során – amikor csak alkalmunk nyílik rá – válasszuk a tömegközlekedési eszközöket, amelyek a forgalom sűrűsége és a levegő minősége szempontjából is előnyösebbek az egyéni autózásnál. Ha azonban kénytelenek vagyunk ez utóbbinál maradni, a jól megtervezett és minimálisra csökkentett autóhasználattal tehetünk a mérsékeltebb zajártalom és légszennyezés érdekében.

Az elektromos járművek széles körben történő elterjedésének számos kézzelfogható eredménye közül az egyik legfontosabb a tisztább, kellemesebb városi lét megteremtése lehet. A kizárólag elektromos árammal hajtott járművek közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül működnek* és a belső égésű motorokkal szemben szinte hangtalanok. Mindez pedig nem csak a települések lakóira, hanem valamennyi élőlényre, a természetes és épített környezetre nézve is előnyös.

Forrás: http://www.e-autozas.hu/